Rrjedha e transportit te kufomes

Ne jemi aty për ju - gjithçka vetëm me ne

Ne jemi aty për ju - gjithçka vetëm me ne

Si vijon rrjedha e një funerali dhe transportimi i kufomës
për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Mal i Zi, Lugina e Preshevës etj.
Ne jemi aty për ju - gjithçka vetëm me ne Një anëtar i familjes ju ka vdekur - ngushllimet tona dhe na kontaktoni.
Me telefon, me shkrim ose në një bisedë personale - ne jemi me përvojën tonë nga momentet e para në krah dhe ju
shpjegojmë në mënyrë gjithëpërfshirëse tërë procesin e transferimit të kufomës për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Mal i Zi, Lugina e Preshevës etj.

Ne jemi aty për ju - gjithçka vetëm me ne

Në përgjithësi, ne fillojmë me një konsultim gjithëpërfshirës, në mënyrë që të mund të planifikojmë transportin optimal bazuar në dëshirat dhe pritjet e kostos.

Pastaj ne kujdesemi për të gjitha dokumentet e nevojshme - certifikatën e vdekjes nga spitali, certifikatën e vdekjes, certifikatën e transferimit etj.

Me kërkesë organizojmë ritualet e përshtatshme fetare dhe transportimin në shtëpi së pari dhe pastaj në varreza.
Scroll to Top