Dokumentet e nevojshme
për transport trupor jashtë vendit

Kemi nderin të marrim procedurat
administrative për ju dhe të kujdesemi për të gjitha dokumentet.
+49 170 844 34 79
Në lidhje me transportin e trupit në vendin e origjinës, bëhen pyetje të shpeshta.
Sa është riatdhesimi i të ndjerit?
Cila është mënyra e duhur e transportit?
Çfarë dokumentash kam nevojë për transportimin e trupit?
A ka subvencione specifike që duhet të plotësohen?
Kemi nderin të ju përgjigjemi këtyre dhe pyetjeve të tjera - ne jemi në dispozicion me telefon ose personalisht çdo ditë dhe natë 24 Orë.

Dokumentet e rëndësishme

Lista e kontrollit të dokumenteve të rëndësishme

✓ Pasaportë ose letërnjoftim i personit të vdekur. Për personat e pamartuar ose të mitur: Çertifikatën zyrtare të lindjes, për shtetasit e huaj kërkohet përkthimi

✓ për personat e martuar: gjithashtu çertifikatën e lindjes si dhe Çertifikatën e martesës.

✓ për personat e ve: çertifikatën e lindjes si dhe Çertifikatën e martesës plus certifikatën e vdekjes të bashkëshortëve të ndryshëm.

✓ divorcuar: certifikatën e lindjes dhe të martesës dhe dekretin përkatës të divorcit.

Scroll to Top